Home
Certificaten

Certificeringen

NEN certificaat

Focuzop is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit, door de Stichting van Normering & Arbeid afgegeven betrouwbaarheidskeurmerk, houdt in dat Focuzop haar personeels– en salarisadministratie op orde heeft, op tijd haar loonheffingen en/of omzetbelasting afdraagt aan de Belastingdienst en dat haar medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

NBBU

Focuzop is aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen. Een NBBU-onderneming kent zijn regionale markt, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en werkt volgens de laatste wettelijke richtlijnen.

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken.