Home
Statement discrimina...

Statement discriminatie

Werk creëert waarde voor iedereen. Dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit, achten wij van Focuzop van groot belang. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld, doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie gerelateerd zijn.

Door middel van voorlichting, opleiding, instructie en duidelijke afspraken waarborgen zullen we alert zijn op het, daar waar mogelijk, verbeteren van beleid ter voorkoming van discriminatie.

Periodiek zullen wij controles en inspecties uitvoeren, waarvan we de resultaten vastleggen en evalueren met de medewerkers. Waar nodig zullen we aanpassingen, verbeteringen of correctieve en preventieve maatregelen doorvoeren.

Wil je meer informatie omtrent anti-discriminatie voorlichting? Bekijk meer informatie op www.werkjijmeezegnee.nl van ABU.